Tidligere nyheter fra På Jørs

Det blir nye Lokkaler tell vennefæsten fra 2017

Dom som var på vennefæsten nere i gamle Hamar Rådhus i 2016 har gitt litt forskjellige tebasjatmeldinger. Noen mente lokala var gørbra mæ ypperliu beliggenhet nere i Hamar sendtrum, mens andre syntes det vart mye trapper ner tell toaletta, og at dom var spredd i førr mange rom. Det har vi gjort noe mæ ifra 2017, og har leid helt nye å knallfine lokkaler nere på Hjellum… – Skattlund selskapslokale i Kurudvegen 94 23222 Ridabu.

Ernst Lochert har debbutert !!!

Dom som var så heldige å få mæ seg vennefæsten 7. februar 2015 fækk høre ei ny utgave ta På Jørs. Nå ha a Grethe fått mæ seg en bergenser å dele vokalprestasjona mæ, å dom syng dritfint sammen. Morro førr øss andre i bæn’et å ha slike flinke fråntfigurer. Dekk ska sjå at det plutselig kjæm noe mer info mæ bilder ta både’n Ernst å’n Ole Kristen på trompet, førr dom glemre mæ sitt fravær under «Åkken er vi» i menyen…

Ny vennefæst lorda 7. februar 2015

Vi kline tell mæ en ny vennefæst i 2015. Mer innfo finn dekk under arkfana vennefæst……

Fræda 15. november 2013 spelle vi på Gregers (å noen den 16. å…)

Vi vil jinne minne ælle dekk som var på vennefæsten i fjol om at vi spelle på Gregers på fræda’n den 15. november klokka 22:00. CC 150,- i døra.
Vi oppførdre ælle å kåmma tell klokka er ni på kvelden, å ta et par-tre 1/2-litre før vi ska spelle, førr ta erfaring fra vennefæsten, så vet vi at dekk syns vi læt gørbra om dekk er litt på’n. Vi kjæm tell å nottere åkka som kjæm på Gregers, som da får pluss ti margen før påmeldinga tell neste års vennefæst starte natt tell fysste desember som vanli. Neste år vennefæst blir den 8. februar 2014 på Åkershagan, så det er bære å bokke opp dato’n.
Vi har mæ et par helt ukjinte følk på sena på fræda’n, så dekk lyt oppføre dekk pent, å ta dom væl imot. Skulle det bli stor tengsel å slik at ælle itte kjæm inn på frædan, der hele På Jørs stille opp, så er det en ny mulighet på lorda’n å høre grunnkompe ti På Jørs sammen mæ følk vil ældri har spelt mæ.
Da har’n Willy, Helge, Bølan å’n Jan sagt ja tell å vara mæ på «One Nite Music Festival» (Ja – det skrives slik) sammen mæ en hau mæ andre bæn, å skal fylle Gregers mæ lokkale musikere fra kl 1500 på lordan. På Jørs mæ gjestevokalister å gjesteblåser skal spelle rundt midnatt er det meninga ifølge den kjøreplanen som er sætt opp førr kvelden. Håpe vi ser mange ta dekk.

I år vart vi utsållt på 9,5 timer…..!!
Helt uttulig at vi fekk solgt ælle billetter fra klokka 2330 den 30/12 tell kl 0903 den 1/12-2012. Det er nesten itte tell å tru, å ytterligere 24 kom seg på venteliste i løpet ta hælja. Vælkømmin ska dekk vara.

Da er det snart klart førr å starte påmeldinga tell vennefæsten 2. februar 2013 !!
Vi har leid det samma lokkale på Åkershagan også i år, og er i ferd mæ å få på plass et overraskelse bæn tell pausemusikk, så vi er i rute, Vi kjæm tell å åpne førr påmelding lorda den 1. desember 2012. Her lyt dekk vara raske, førr vi vart utsållt på 2 døgn i fjol. Føl mæ !!!!!

Vi tæk opp kampen mæ Birkebeinerrittet på å få fulltegna arrangement raskt !!
Vi er stolte å litt overraske på å fort plassa tell vennefæsten våres den 4. februar 2012 vart utsolgt. Vi gjorde som vi låva, å gjøra dætti mæsst muli rettferdi, så vi sendte mæil at dom vi hadde e-påst adressser at fra påmelding og venteliste’, vi hadde fra ifjol, samt la det ut på fæisbukk å sendte melding tell dom som er venner mæ øss på fæisbukk. Det vart åpne førr påmelding tossda 1. desember kl 20:30, å synnda den 3. desember klokka 10:30 måtte vi stoppe påmeldinga, å gå over på venteliste, før da var det ællerede fullt. Vi har nå ei uke ætter at vi åpne førr påmelding ællerede over 60 på ventesliste, så vi har prøvd å få tak ti større lokaller uten å lykkes. Det er morro det er rift om plassa, men synd at noen sitt skuffa tebasjat førr at dom itte får vara mæ på morroa.

På Jørs «jørs på» på Ottestad Pub Music Festival å’!
Vi har det travlt siste hælvår i år. Itte før vi har ajert fønere Under Brua, skar vi blæsa bøljer ti seidela på Pubfæstivalen den 27 aug på Kjonerud, Ottestad. Vi klæme i vegen å avslutte konsertdelen ta fæstivalen ca klokka ølløv på kvelden. Det blir mange egne låter i tillegg tel noen kåvverfavvoritter. Hvis stæmninga er bra, blir det kænskje Deep Purple me Hammond å’ Leslie. Tenkj det !!
Ottestad er et nydeli stykkje lænd like uttafør Hamar, der du på stille kvelder (en, tel to gonger på høsten) kæn høre lav banjoklimpring fra verandaer som besvaras ta telresende gittarister. Fisjing me pil å’ bue er obligatorisk i Ottestad
– Kom å’ nyt nattur’n å’ musikken !

På Jørs «jørs på» Under Brua
Vi er så heldie at vi har fått lov tel å briske øss Under Brua i år. Vi skar spelle hælv åtte på kvelden den 20 august. Vi kjæm tel å bråka øss igjennom et tettpakka program me ca 50/50 kåvvere å egne låter. Den intligente læser’n (dvs fæn ta øss) vet at teksten våres hændle mye om nærområdet å Mjøsa i særdeleshet. Det blir perfekt i å me at vi skar spelle helt ti vasskænten.
Vi har førsterka blåsera me me en proppell ta en trompetist – Geir Lillehovde. Skar si dekk hæn blæs.
Vi låva å’ laga et himla liv – MØT OPP !

Nytt bændmedlem på tur inn ti På Jørs…
Vi har hatt en tradisjon førr å innvitere me øss trivlige følk på Øl-øvingen våres. Slik var det på øl-øvinga våres før sammarsferien i 2010 å.. Ætter det har itte telefonen sti stille. Hænn Ole Marius Randgaard har ringt, masa, stygle å bedt om å få bli mæ ti dænni hærlige gjengen ta noen trivelige musikalske følk. Når’n tellbø øss gratis kjøring ti lastebil på dom spellinga vi måtte få framåver, stille opp mæ gratis digitalmikser, å sjøl dekke ælle utgifter tell mat å drekke på øløvinger i 10 år framåver, så har vi sagt ja tell å ta’n inn på prøvespelling i noen måner…..
Vælkømmin ska hænn vara, så da telle vi 10 støkker, å det er trangt i øvingslokalet mæ bree brætt å Lessli, men der det er hjerterom………..

Musikkvideoa er klare……..
Ska tru vi vart raske over når vi skulle øve tissda den 14. september, å hænn Carlos inviterte tell premiære på 3 ferdige musikkvideoer. På ei uke hadde vidunderet fra Br.dal klart å mikse ferdig ælle tre videoa, å vi er liddli førrnøgn med å ha fått øss et slikt minne. Det blir morrosamt å kunne sjå tebasjat på når vi sitt på gamlehjemmet å lure på å vi drev på mæ i våre yngre daar.
Dekk kænn gå inn på menypunktet GIGGS å sjå på resultatet.

Tissda den 7.september spelte vi inn råmateriale tell tre musikkvideoer
Vi er effektive når det gjeld….
Tissda den 7. september hadde vi leid Hydranten på Hamar førr å spelle inn musikkvideoer tell den nye plata våres – bære På Jørs…..
Vi hadde benytte øss ta bekjentskapskretsen hass Caarlos, og fått mæ øss proffesjonell hjelp ta’n Løbakk o’n Melgavis som filme så svetten rænn. Diggin’ on James Brown, Rio de Janeiro Blue å Mænnemænn vart fæste tell filmrulla.
Da er det bære å vente ti spenning tell dom er redigert, å hærligheta kænn åpenbare sei.

Da er endelig CD’n våres i salg.
CD’n kom i salg den 12. august, så vi rakk akkurat skræmmepartyet på Tjuvholmen. Åt ælle fæns som vil sikre seg dætti klenodiet, så kænn dekk enten kjøpe’n på ei spelling hell heme åt en ta øss. Ønsje dekk at vi ende et eksemplar ti posten, kænn dekk førrhåndsbetale inn 130,- på kontoen våres, så kjæm plata ti posten noen daar ætterpå. Vi tæk skamfulle hundre kroner får et eksemplar. Kontakt øss på mæil, så avtala vi resten der. Klenodiet er spelt inn så godt som «live» – hell lævanes som vi seie – ti studioet hass GB våren 2010. Løp å kjøp !!!!!
Noen smakebiter ta det vi har spelt inn finn dekk under GIGGS ti hovedmenyen på sia våres.

Klikk her førr å høre å dom seie om CD’n våres på Radio Exact

Riliis party på Tjuvholmen fræda den 13. august 2010
Hvis ælt går som planlagt blir det riliis party og skræmmeparty samtidig fræda den 13. august 2010 på Tjuvholmen kro. Da ska På Jørs spelle på årets skumleste kveld nere ti båthavna. Samtidig vil vi tellby publikum å kjøpe den rykende færske CD-plata våres – hell kassett’n som vi likje å kælle det.
Vi håpe på stinn brakke og en trivelig kveld.

Kassett’n er ferdig mikse
Da er ælle spora på kassett prosjektet færdi mikse, så da er det cover å bestæmme opplag som ståratt, samt sjølsagt å bestæmme å utgivelsen ska hete. Vi synes skiva gir et grett bilde ta åssen vi læt » live » i våres beste stunder, og det var mæssom det å få det tell å bli mæst mulig live tatt opp ti studio som var målet. Vi regne mæ ælt ta beslutinger som står att blir blir gjort på øl-øvinga våres den 21. mai, som da vil være ei blanding ta sjølskryt ta våres fysste utgivelse, samt å kose øss med mat, musikk og drekke. Årets gjesteartister blir’n BG, Ole Maruis og Bjørn, så vi glær øss.

KONKURRANSE:
Nå har dekk sjansen tel å vinna en CD me På Jørs, signert ta hele hurven, viss dekk vil grise tel kåvvere da.
Kom me navneførslag tel å plata burde hete ti gjestboka.
Dersom vi itte finn på noe bære sjøl, vil vinner’n få overrakt premien på ei øl-øving som æresgjest, hvis plata er ferdi blir det fyste øl-øving. Hvis itte blir det ei ekstraordinær øl-øving m/plateslæpp.
Forslag tel kåvverbilde som er bære enn det vi klare å kåmma opp me, vil bli premmiert på samma måte.
Her er det bære å legga grønnsaken i bløt, dvs. sjule hue ti kaldt vatten ti vasken.

Fristen førr forslag er 17 mai ! Øl-øvinga blir ti 21. mai!

– Få rævva å spikkulator’n ti gir nå da !

Tissda 20. april var siste dag ti studio – dætti blir skikkelig spennende !!!!
Da er ferdige mæ innspellinga ta kassett’n, så nå skar hænn GB (studio-mænn) mikse det sammen tell en slik Master CD som vi kænn få sendt i veg tell kopiering. Vi har som mål å ha det hele på plass før ferien. Nå står det att å laga kåvver – å det ska vi gjøra sjøl – bære På Jørs.
Vi har lagt vekt på at dætti ska være mæst mulig slik vi ti gode stønner høres ut Live, så derførr er det mæste spelt inn samtidig. Det ska bli morro å høre det ferdig miksa produktet. Å kassett’n ska hete er vi itte sikre på, så har kænn dekk kåmma mæ forslag.

Vi har tenkt på alternativ som :
På Jørs – Nærmest helt lævanes
På Jørs – Ti live
På Jørs – lævanes ti studio. (Live in studio 🙂 )

– Vi får sjå å det blir tell !!!!

 

Fredag 19. mars begynte vi innspellinga ti studio – spennende !!!!
Da er vi endelig i gang mæ å spelle inn kassetten våres. Vi prøve øss på å gjøra det meste «live» og samtidig spelt inn, slik at vi læt mæst mulig likt på det vi gjør ti studio, som slik vi læt ute på spelling.
Vi glær øss tell å høre sluttresultatet. Vi forsætt manda og tissda tell uka.

Vennefæsten den 6. februar var en knallsuksess mæ stinn brakke
Vi ti På Jørs ønsje å takke ælle som kom å gjorde vennefæsten våres tell en minnerik kvell.

Det vart stinn brakke, og et unisont krav att dætti måtte bli en tradisjon. Det var morro å høre tebasjatmeldingene som kom ætter fæsten, at dætti hadde vøri noe ta det mæst morrosamme dem hadde vøri me på – på lang ti. Arti var det å sjå åssen gamle venner fortsatt kænn fæste, å morrosamt er det å at det var mange unge som storkoste seg på en gammaldags «fæst på lokalet med medbrakt mat å drekke».
Vi tæk utfordringa på strak arm, å ska gjøre dætti tell en tradisjon den fysste hælja ti februar hårt år.
Noe ska vi gjøre bære neste år, førr vi ser at givergleden er stor, og låve å kjøpe flere lodd og premier tell neste år. På Jørs sin versjon ta den kjente å kjære «fruktkørja» vart en suksess.
Noe kænn vi itte klare å gjøra så mye bære, men ska førsøke å spelle «Still got the blues» like bra åsså neste år. Det er morrosamt å stå på ei sene, å sjå det ene dænsenes paret ætter det andre stoppe å dænse, å bære bli ståendes rolig å sjå og nyte Bølan sin versjon ta dænni fantastiske gittar-solo’n.

Takk å tell «6 på trass» – seks jinter i sin bæste alder som var tøffe og var oppvarmingsbændet våres.
Da takke vi førr dænni gongen, og sjåast neste år – På Jørs.

Kassettprosjektet utsætt
Vi lyt skuffe ælle som har spinke å spart førr å kjøpe en rykanes fersk kassett på fæsten, førr vi har måtte utsætta prosjektet tell mars. Hænn Torkel har døtti på ski, og fått så vondt ti høger’n – at’n fekk itte lov ta doktorn å spelle på sax’n sin i en periode. Hænn er igang att nå – så vi kjæm tell å gi noen smakebiter på det som kjæm på kassett’n – og kan etter det ta opp bestillinger ved sena…..

Øl-øving II & juleøl-test
Øl-øvinga vart suksessfullt avhøldt på fredda’n. Me suksessfullt, mene vi uten varie fysiske mén å tap ta instrumenter. Hua trakterte øss me mystisk fingermat fra Knutstad & Holen som smakte førtræffeli.
Juleøl-testen gikk å over æll førventning. Vi tok ei pause ætter 6 slag før å ise ner levra å ta en pils. Vinner’n vart itte overaskende Ringnes Julebokk. Den fulle (å her er vi bokstavlie) testen finn du under Pirayaposten.

Øl-øving
I følje ur-gammal traddisjon, gjennomføre På Jørs øl-øving fredda’n den 18.12.
Vi glær øss stort, å håpe på ei lang å svett økt. Noen gjesteartister skar visst å kåmma, å det er ællti plass tel noen gjester som er rause me å dele på børst’n sin. Ælt skar ligga tel rætte før en blaut kveld. Det rår ei viss bekymring over rykter om at lydmænnen å gittaristen skar gjennomføre sin årvisse Juleøl-test (sjå egen artikkel på Pirayapost-sien)) ti førkænt ta øvinga. Så møt opp i rætt ti ! Det kæn bli stuttere øving enn dekk regne me.

Vi ska i studio å spelle inn kassett !
I januar ska vi spelle inn en kassett i studioet hass GB oppi Ottestad. Vi har bytta bort dom gamle bånnkassen ti studioti, å er vi heldi – så er kassetten ferdi tell vennefæsten den 6. februar.
Vi kjæm tell i spelle inn ælt «live» ti studio – På Jørs !!!!!

Vi har fått mæ øss ‘n Yngve som lydmænn !
Sea vi kjøfte øss en nytt PA anlegg å en diger anakonda ta en multikabel, måtte vi få full utnyttelse ta det hele. Da sporte vi’n Yngve Tomter om itte hænn kunne vara me øss, å kjøre lyd dom få gonga vi ska ut å spelle i løpet ta et år. Det sa’n ja tell, og vi fekk fryktli gode tebasjatmeldinger på lyden våre på årsfæsten tell Hamar Media. Vælkømmin tell PÅ Jørs Yngve.