Vennefest 2024

Årets vennefæst skjer lorda den 16. mars på Høyvang

Kørjfæst er en traddisjon vi itte tulle mæ, slik at dekk tæk me ælt dekk vil eta å drekke sjøl. Noen har sagt dom jinne vil tala litt mæ dom andre på fæsten og tala væ øss ti På Jørs, så derførr har vi itte mæ noe gjestebæn i år hell, så vi spelle hele kvelden – men tæk et par pauser iløpeta kvelden førr å tala ve dekk.

Mer informasjon og påmeldingsskjema finner du her!!