Bjørn Erik Jønsberg


Bjørn Erik – «Bølan / gittargnellrer» – – Gittarist

Bjørn Erik er sammen me’n Jan å’n Helge en ta gryndera ti «På Jørs» og er det kunstneriske allebiet våres. I tillegg tell å spelle, så laga’n noen fantastiske humoristiske tegneserier som kun en hard kjerne er mottakere ta, samt at’n er en kløpper på å skrive limrikker. Hænn har derførr fått ei viktig rolle som eksklusiv samarbespartner på dænni hemesia.

Hænn påstår at’n en gong i tia har drevi med notelære, og har ei skummel fortid ti Arstad skolekorps på solotrompet hell kornett. Detti er kun vage minner nå.

Ætter den ti’n så har’n gått over på strengeinstrumenter (hæn er et hælvete på fele, å da mene vi det bokstaveli), og har opp igjennnom åra vøri oppservert ti flere kjinte og mæst ukjinte bænd med base rundt ti Ottestad. Lengst fartsti fra andre bænd har’n ti Headquarter på 70 og 80 talet.
Bølan likje det mæste ta musikk, men med forkjærlihet førr blues å jazzrock. Hæn fekk ei overdose ta svænsktopp å’ Lønn-Arnesen-Country på slutten ta 80 talet, å lær seg gørfort provvosere ta slike riff fra Bromlebassen. Det var Bølan som monterte trekkspell- å monsterromklangfilter på bændet.

Hæn bruke vanlivis en Paul Reed Smith Special 22, hell en Fender Fat Strat m/Floyd Rose tremolosystem. Når det jazzes som værst brukes en Epiphone Joe Pass. Skar det læta helt akkustisk, bruke’n en Ovation 1992 collectors anniversary model. Effekter tyne’n ut tur en Boss GT-10. Levengennerator’n som har volumet limt fast på «føner», er en VOX AC30 (Bass) fra 1963. Ellers vikkarere en en Marshall YJM 100 når VOX’n er hos Skaalgaar’n på repp’rasjon.

Bølan skriv en del sanger sjøl, og teksta hass kreve et robbust hjerte, sollid førdøyelsessystem og ei slektstavle me aner tel eldre jærnalder førr at dom itte skar gi varige men.

 

Hænn er et unikum ta en gittarist, og er kun sli ta’n Al Di Meola på kappspellkonkuranser. Om Bølan hadde ville, så kunne hænn ha livnært seg både som tegneserieførfatter å gittarist på helti…
Hæn

 

strekk seg tel deltidskunstner. Sjekk ut hemesia hass : jonsberg.wordpress.com/

Bølan sie: Je regne meg som hummorist å’ kunstner. Det je gjør som følk itte syns er morosamt er kunst !

Bjørn Erik
ejoensbe@online.no
900 83 243