Willy Westeng


Willy – «Wonka / Åffer et nommer» Westeng – Keyboard

Willy starta på et Yamaha stueorgel som 11-åring mæ far sin som læremester, å fekk illdåpen som musiker på juletrefæsten på skolen som 12-åring. Ætter det har’n vøri mæ ti flere Ottestadbænd. TAPE het bandet hænn starte mæ 4 skolekamerater, men Hurricane er nåkk det dom fleste huss’n ifra. Der vart’n mæ som 17-åring, og dom spelte «10 i skuddet» låter fram tell 1985. Da vart Willy og et par andre fra Hurricane mæ til Elverums bændet MOONSHINE fram tell dom ga seg i 1988. Da vart det noen års pause før’n vart mæ til «På Jørs».

Hænn Willy er den snilleste fyren du kænn tenkje deg, (en smule distrè vil vell noen si), å itte støtt i synk med resten ta bændet på åffer ei låt som blir den neste.

Hænn Willy er opphave tel uttrykke «å vånke». (Vånking = bære du gjør noe tregt nok, så går det itte gæli) – det vil si at’n er kul ummulig å stresse opp. Hænn har fått utlevert mikkrofon, å gaule ihopes mæ dom andre ætter bæste ævne. Det går så bra, at’n tell og mæ har fått hovedstæmma på ei låt. Willy trampe takta så avvangsert at en riverdancer, hell en pisstrengt smålandskannin (stryk det som passe minst) blir fotkjapp som ei ibberiasnegle tel sammenligning.

Hænn Willy er ellers banken ti bændet (Wonk & Willykassa)- det vil si at ska firerbanden kjøpe seg noe nytt utstyr, så tæk’n Willy opp en ny byggelånskonto som’n sie skal gå åt en ny garasje hell no slikt. Så flyg vi å kjøpe utstyr, å hænn Willy kræve innat peeng hår måned ta’n Jan, Bølan å’n Helge som ei ælt felles utstyr ihopes. Plutselig får vi beskjed om at vi itte skal betale lengre, førr da er vi gjeldfrie att. Vi andre har ingen økonomiske betenkeligheter mæ å læ’n Willy styre penga våres.

Ellers spelle’n Willy på 2 brætt mæ svarte å kvite tangenter, som’n trykke ner ti ei bestæmt rekkefølje. Da læt det litt forskjellig hår gong, avhengi ta åkken lyder som’n vil skal kåmma ut tur brætta sine. Det ene brætte hete Roland VR-760, og det andre er et Yamaha CP 300. Teknikken har kømmi langt….., å det har’n Willy å.

N’ Willy har bjeller ta jønn å rævskinn ta puntlær sea hæn ni-sykle både på vægen å ti fjelle uten å få andre synlie mén enn ett å ænna kravbensbrudd å hjulvisp-gange.

 

Willy
willy.westeng@hotmail.no
917 01 333