Roger Engeskaug


Roger – «Mr. Leggevann, Frisør’n» – Engeskaug Saxofon

Roger vart som 8-åring dytte inn i korps i grevens tid før idretten fekk tak ti’n.
Hæn fekk utdelt en klarinett. Ætter et par år med mye piping og træl mæ slik lakrisstang fekk’n surva åt seg en saxofon. I motsætning tel øss andre, trives’n Roger me flis ti kjæften.

Hæn – som dom fleste andre – var innom et «kjellerbænd» i ongdomsåra. Roger var bassist i «Poncho».

Roger har vøri noe mæ ti storbænn, pluss at hænn var mæ i blåserækka i Eidsiva Swingers. Den dag i dag er’n fortsatt mæ i korps (Hamar Musikkorps) – det kun ta sossilale årsaker.

Ti «På Jørs» tute å spelle’n på en Selmer Tenorsaxofon, pluss at’n har fått utlevert en sangmikkrofon og noe rytmesaker (egg å pinner). Da det itte er blås på æll type musikk, er det viktig å sysselsætta blåsera så dom itte får ti tell å drekke førr mye.

På privvaten er’n Roger medlem ti den skumle å fannatiske sekta «BMW-tilbederne». Hæn likje faktisk å fræse rundt på svingete veger me bære gørmye kubikk imilla bjellen sine å asfalten. Vi lær øss itte lure. Roger er tøffere enn hæn late som !

Som blåsere flest er’n i følje bændet litt før glad i «flekker» (noter), og blir ofte satt på plass når’n prøve seg mæ musikkutrykk som «crescendo, ritardando, coda o.s.v».

«Vi spelle bære «på jørs !», sie dom åt’n.

Roger
roger@engeskaug.com
452 79 606