Vennefæst

Kørjfæst er en traddisjon vi itte tulle mæ, slik at dekk tæk me ælt dekk vil eta å drekke sjøl. Noen har sagt dom jinne vil tala litt mæ dom andre på fæsten og tala væ øss ti På Jørs, så derførr har vi itte mæ noe gjestebæn i år hell, så vi spelle hele kvelden – men tæk et par pauser iløpeta kvelden førr å tala ve dekk.

Høyvang samfunnshus ligg ti Høyvangvegen 95 2322 Ridabu. Vi høll samma pris pr. person som før pandemien starta i 2020 mæ skarve 275,–. Dætti er rasanes billig førr å få opplæva øss i lævanes live på sena, og vi kænn garrantere at gamle minner fra BU-fæsta før i tia vil dukke opp att.
Førr dæssi skarve inngangspeenga får  dekk i tillegg servert kaffe utåver kvelden, samt rene trivlige lokaler mæ ubetjent garderobe, gode sanitærannlegg å askebeger ute ti freskluft.

Løddsalg mæ jessvasi fine premier er å en begivenhet vi itte gir øss mæ – bære På Jørs, så huss å ta mæ mætt ta kontanter hell dekk kænn kjøpe lødd mæ VIPPS….. 🙂

Litt mer praktisk info knytte tell fæsten som har blitt en traddisjon:

Vi har lyst tell å minne dekk på å ta med ælt dekk vil eta å drekke dænni kvelden.
Huss å på å ta med dekk verktøy førr å få ti dekk både mat å drekke. (engangsbestikk, papp-tallikker og pappkrus anbefales)

Fæsten starte klokka sju på kvelden, og vi åpne hoveddøra inn tell garderobe/toaletter kl 18:30 .

Vi leie me øss noen sprek ungdom som treng peeng tell å sætte ut bol å stoler på fræda’n, så ingen fæstdeltakere treng derførr møte opp på dugnad, å da blir det heller ingen som får reservere bord. På den måten håpe vi følk kjæm tell fæsten byne førr å sikre seg goe plasser, og itte har gørlange vorspiel andre stænn og kjæm sent.

Påmelding

  Ditt navn (obligatorisk)

  Antall (obligatorisk)

  E-post (obligatorisk)

  Mobil (obligatorisk)

  Melding til oss

  Førr at påmeldinga ska vara gyldig, lyt dekk betala inn kr 275,- pr. person tell bank-konto’n våres så fort som muli.
  Det er kontonummer 2050 27 16841. Prisen er som sagt kr 275,- pr person, men har dekk HA-kort dekk absolutt vil bruke, så er prisen 300,- pr. pers – (bære På Jørs 🙂

  Vi ønske itte å ta imot peeng i døra, så vi avstæmme innbetalinger å påmeldinger i førrkænt ta fæsten.

  Påmeldinga er bindende, så dukke dekk itte opp, så fæste vi bort penga. Vær snill å huss på å merke betalinga mæ åkka dekk har betalt førr, å betal mæ samma navn som dekk har meldt dekk på mæ 🙂

  På Jørs kjøre vi samma type utlødding som vi har gjort i ælle år. Det blir premier i år som kjæm tell å ta pusten fra sjøl en hardbarka hedmarking. Det blir åsså i år truli 21-års grense førr å kunne ta imot dom fleste premia som løddes ut.

  Fæsten blir som sagt i år som i fjol på Høyvang, Vi har bestæmt at vi vil hølle på kørjfæst prinsippet, og bruke derførr Høyvang som tillæt kørjfæst, sjøl om Høyvang itter har plass åt mer enn 200 personer.

  Mange er nåkk gått kjint på Høyvang fra tidligere glansdager, så detti blir et ekslusivt 14 års jubileum førr vennefæsten våres.

  Er dekk i tvil henn Høyvang er henn, gå inn på www.hoyvang.no hell kontakt en ta øss i På Jørs.